Cart
(0)

U hebt niets in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Gevaarsetiketten

 


Gevaarsetiketten

Als u een producent, verkoper of transporteur bent van gevaarlijke stoffen, dan is het van belang om uw goederen te voorzien van de juiste gevaarsetiketten. Het is namelijk volgens de wet verplicht om deze producten op de juiste manieren te labelen. Bij Selectpack hebben we een gigantisch assortiment gevaarsetiketten.

Soorten gevaarsetiketten

Er zijn veel verschillende soorten producten waarbij het belangrijk is om vooraf te weten in welke klasse uw producten vallen. De gevaarsetiketten moeten hier namelijk op worden aangepast. Over het algemeen bestaan er 9 gevaarsetiketten.

Klasse 1

In klasse 1 vallen ontploffingsgevaarlijke stoffen en voorwerpen. Het juiste etiket is afhankelijk van de subklasse en samenladingsgroep waartoe een stof behoort. U vindt in deze categorie maar liefst 5 verschillende gevaarsetiketten.

Klasse 2

Gassen behoren tot de klasse 2 gevaarsetiketten. Gassen zijn stoffen die bij 50 graden een dampdruk hebben die hoger is dan 3 bar of bij 20 graden volledig gasvormig zijn bij normale druk.

Klasse 3

Een vloeistof wordt ingedeeld in klasse 3 indien de stof bij een temperatuur van maximaal 20 graden niet volledig gasvormig is of de dampdruk bij een temperatuur van 50 graden maximaal 300 kPa is. Onder klasse 3 gevarenetiketten vallen ook stoffen die een vlampunt hebben van maximaal 60 graden of stoffen die een vlampunt hebben van hoger dan 60 graden maar in gesmolten toestand worden vervoerd bij een temperatuur gelijk aan- of hoger dan zijn vlampunt.

Klasse 4

Onder klasse 4.1 vallen brandbare stoffen en voorwerpen, ontplofbare stoffen in niet-explosieve toestand en zelfontledende vaste stoffen en vloeistoffen. Onder klasse 4.2 vallen pyrofore stoffen (stoffen die in aanraking met lucht binnen 5 minuten spontaan ontbranden) en voor zelfverhitting vatbare stoffen (stoffen die in aanraking met lucht zichzelf verhitten). Onder klasse 4.3 vallen stoffen die op een gevaarlijke wijze op water reageren. In deze categorie vindt u 7 verschillende gevarenetiketten.

Klasse 5

Onder klasse 5.1 vallen oxiderende stoffen en onder klasse 5.2 vallen organische peroxiden. In deze categorie vindt u 4 verschillende gevaarsetiketten.

Klasse 6

Onder klasse 6.1 vallen giftige stoffen en onder klasse 6.2 vallen infectueuze stoffen. In deze categorie vindt u 7 verschillende gevarenetiketten.

Klasse 7

Radioactieve stoffen worden gebruikt voor waarnemings- en controleapparaten, röntgen- en bestralingsapparatuur en als controlemiddel bij productieprocessen.

Klasse 8

In klasse 8 worden stoffen ingedeeld die op basis van hun chemische werking een vernietigende uitwerking hebben op epitheelweefsel, de huid of slijmvliezen, waarmee de stoffen in aanraking komen.

Klasse 9

In klasse 9 worden stoffen en voorwerpen ingedeeld, die tijdens het vervoer een bepaald gevaar (kunnen) opleveren, dat niet onder te brengen is in één van de andere gevarenklassen.

Gevaarsetiketten gemakkelijk online bestellen

Bestel uw gevaarsetiketten snel en gemakkelijk online. De etiketten zijn verkrijgbaar in het standaard formaat van 100x100 mm op rollen van 1000 stuks. Bent u een grootverbruiker? Dan kunnen wij u veel voordeel bieden! Bekijk onze prijzen online of neem contact op voor meer informatie.